Publicaciones 2020

Caratula EVOA 2019Caratula EVOA 2019
Colombia Alluvial gold exploitation. Evidence from remote sensing 2019
Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción Remota 2019
Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020Monitoring of territories affected by illicit crops 2020
Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020
Monitoring of territories affected by illicit crops 2020
Caratula CENSO 2019
Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019